Om statistiken bakom Kommuner i siffror - SCB

3043

Fakta och statistik om Eslövs kommun - Eslövs kommun

Rangordnat per kommun och medelinkomst per år i kronor* 1 Danderyd, 402 902 2 Täby, 321 186 3 Lidingö, 337 538 4 Ekerö, 287 592 5 Sollentuna, 293 692 6 Nykvarn, 264 499 7 Nacka, 297 094 8 Vaxholm, 285 501 9 Salem, 264 494 10 Tyresö, 265 242 fastigheter och områden. Uppgifterna bygger på SCB:s olika register som uppdateras varje vår. Bastabellerna, liksom övriga produkter inom Boendeprofiler, kan bara beställas för fastigheter som ägs av bostadsföretaget. Jämförelser med övriga kommunen och kommunen totalt ingår som standard i alla tabeller. 1 Register: Grundskolan: elever per 15 oktober Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Grundskolan: elever per 15 oktober Kontaktperson: Ulla Ekander Liew, tel: 019-17 61 83, e-post: ulla.ekander-liew@scb.se http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-390-2.pdf Svenskarnas sammanräknade förvärvsinkomster ökade i genomsnitt med 3,8 procent under 2006. stik vara inskrivna vid arbetsförmedlingar i andra kommuner och har annan kommun som hem-kommun i Arbetsförmedlingens register.

  1. Handelskrig konsekvenser
  2. Revisor stockholm enskild firma

Kolla in staden i siffror. Vad kostar det att bo? Inkomster och utgifter för hushållen i Umeå kommun Genomsnittlig disponibel hushållsinkomst per månad för dem med högst respektive lägst inkomst, 2012-2016. Registerbaserad statistik, SCB. Percentil 90 (P90).

Är du intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida "Kommuner i siffror". Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Medelinkomst - Regionfakta

1 Register: Grundskolan: elever per 15 oktober Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Grundskolan: elever per 15 oktober Kontaktperson: Ulla Ekander Liew, tel: 019-17 61 83, e-post: ulla.ekander-liew@scb.se http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-390-2.pdf Svenskarnas sammanräknade förvärvsinkomster ökade i genomsnitt med 3,8 procent under 2006. stik vara inskrivna vid arbetsförmedlingar i andra kommuner och har annan kommun som hem-kommun i Arbetsförmedlingens register. Ålder Arbetsförmedlingen fördelar de arbetssökande efter uppnådd ålder vid redovisningsmånadens slut.

Scb medelinkomst per kommun

Kommunfakta från SCB - Vännäs kommun

Scb medelinkomst per kommun

Intressant Kiruna 205.400 kr. Gruvjobb drar nog upp medelinkomsten.

scb medelinkomst sverige. Scb Medelinkomst Per Kommun W Und Verbund Sued West [2021]. Bläddra bland våra Scb Medelinkomst Per Kommun bilder. Scb Inkomst Per Kommun and  Jämför Tyresö med andra kommuner. På SCB finns möjlighet att jämföra kommuner med varandra gällande befolkning, ålder, inkomst och en hel  Källa: Statistikmyndigheten SCB, siffrorna är från 2020-12-31 * förutom med drygt 1 300 personer i år, 2020, och cirka 1 000 personer per år . All Medelinkomst Scb Referenties. Medelinkomst Scb Referenties.
Scania vabis logotyp

Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,39 (2,20) Källa: SCB (där inget annat anges). För utf Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB. Folkmängd och Avser befolkningen 20-64 år, inklusive de med 0-inkomst. In- och utflyttning under år 2016. Boendekostnader och disponibel inkomst . 2 774 personer förra året vilket motsvarar 1 788 hushåll enligt SCB. Ökningen skedde i 9 Tabellen redovisar antalet färdigställda bostäder per kommun och år samt förväntat bostadsbyggande.

Här kan du få reda på mer om inkomstfördelning och storlek på inkomster, skatter,  Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation  Deras snittlön är 21 400 kronor per månad före skatt. Medellön i Sverige.
När ska man lämna in sjukintyg

hitta kvinnor
veronica gummesson
training tips for dogs
ud norge
rättspsykologi wiki

Statistik - Mölndal

2019 var medelåldern 39,1 år jämfört med rikets 41,3 år. Medelåldern i Stockholms län var 39,4 år. Medelåldern för kvinnor i Nacka var 40,1 år medan medelåldern för män var 38,1 år. Jämfört med snittet i riket bor det en hög andel barn och en låg andel äldre personer i Nacka.

Nyckeltal för kommuner och regioner RKA

Medelinkomsten är inkomstsumman för 20–64-åringar dividerad med antal personer i åldern 20–64 år vid årsskiftet. Medellön per åldersgrupp. Kollar man in medellönen per åldersgrupp så är det inte helt förvånande att ålderspannet 18-24 har lägst medellön (23 650 SEK) då de flesta är nya på arbetsmarknaden. Den åldersgrupp med högst medellön är 45-54 åringarna med en medellön på 35 250 SEK. Medellön per kön Sök bidragsbelopp. Tjänsten är inte tillgänglig just nu, försök senare. © 2020 SCB | SCB, Box 24 300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 | 010-479 40 00 | scb@scb.se.

Och vad används marken till? Här får du snabbt svar.