Begär ut allmänna handlingar - Region Östergötland

1868

Offentlighetsprincipen - Ekobrottsmyndigheten

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt.

  1. Dispositiv lag avtalslagen
  2. Dnb global avanza
  3. Stockholm händelser
  4. Indisk ledare m

allmän handling:. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där . Arkivera. Lägga handlingar i arkivet för förvaring. Avslå ärendet.

Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar.

Offentlig handling - Hässleholms kommun

• Inkommen eller upprättad, 2:10. 1. När handlingen expedieras (lämnar myndigheten),. 2.

Upprättad handling

Näringslivet och förtroendet: betänkande. Bilagedel

Upprättad handling

19. Upprättade handlingar. 19. En eller flera myndigheter? 22. Generella undantag.

Men det finns ett undantag. upprättad handling. Om en överenskommelse om avstående från besittningsskydd träffas för en tid på högst fyra år från tillträdesdagen gäller den utan hyresnämndens godkännande om den avser 1) en bostadslägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus som inte ingår i en affärsmässigt bedriven En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna.
Vagverkets bilregister

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad   Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller?

Upprättad handling En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet.
Munkfors kommun invånare

parti meaning in marathi
slide to the left slide to the right criss cross
stockholm julgran skeppsbron
regissör anders berglund jobbat med
katerina janouch sd
svenska som andrasprak 2 kunskapskrav

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

En upprättad handling är en handling som förvaras hos myndigheten där den fått sin slutliga utformning. 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg.

Offentlighet och sekretess, lösningar

En allmän handling kan i sin tur vara  Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av.

I  ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering/registrering/diarieföring av upprättad och/eller inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier  rättegångshandlingar och andra handlingar – Förordning nr 1393/2007– Annan handling än rättegångshandling – Begrepp – Privat upprättad handling, vilkas  inom myndigheten. 17. Privatbrev. 19. Upprättade handlingar. 19. En eller flera myndigheter?