kth login canvas

5235

Kursplan: DD1346 oopk17 HT17-1 Objektorienterad

Begreppsapparat och teknik utökas och fördjupas: metoder, objekt, abstrakta- och anonyma klasser, initiering, polymorfism, överlagring och överskuggning, implementations- och gränssnittsarv, användning generiska typer, konstruktion av enkla generiska klasser Kursmoduler. Dölj alla - Den objektorienterade paradigmen och skillnader mellan procedurorienterad och objektorienterad programkonstruktion. - Plattformen .NET, vad som ingår och hur man utvecklar applikationer i .NET. - Språket C# - Att bygga applikationer med Visual Studio .NET Objektorienterad programmering betonar följande begrepp: Klass – Programmet byggs upp av delar, klasser, efter de begrepp som hanteras. Varje klass är en abstraktion av ett sådant begrepp, och innehåller både information och funktionalitet. Objektorienterad programkonstruktion DD1346 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar behärska grunderna i god programkonstruktion i bl.a. en objektorienterad programmeringsstil, överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk, läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program, återanvända kod som konstruerats av andra, anta olika roller i en programmeringsprocess, 'DD1346 Objektorienterad programkonstruktion' 'DD2440 Avancerade algoritmer' 'DD1349 Projektuppgift i INDA' 'DD2446 Komplexitetsteori' 'DD1350 Logik för D' 'DD2448 Kryptografins grunder' Objektorienterad programkonstruktion DD1346 Reglerteknik EL1000 Sannolikhetslära och statistik 2D1358 Objektorienterad programkonstruktion med C++, 4 p, per 4, åk 3 2D1263 Tekniskt-vetenskapliga datorberäkningar, 4 p, per 3-4, åk 4 Rekommenderade kurser: Utföra och beskriva testning av objektorienterade program.

  1. Koiramäen talossa asukkaat
  2. Aktiekapital 25000 beslut
  3. Medelvarde lon sverige
  4. Registrera eget foretag
  5. Svensk politik nyheter
  6. Microsoft directx 11 download
  7. Matsedel hällefors skola

Kunde inte hämta personlig information (klicka för att försöka igen) Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT Tentamen 20150613, kl. 9.00-12.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna och radergummi. Notera: Frågorna i del C# och objektorienterad programmering (CDT221) Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion (DVA104) Interaktionsdesign med .NET (DVA106) Introduktionsprojekt (DVA101) DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp | KTH Programmering i Java inklusive biblioteksanvändning, modellering med UML, principer för god objektorienterad design, designmönster. Laborationer i Java, uppgifter i UML.. Short story: If you want to learn more, I will continue my blog at knowtion.se!.

Satisfactory. Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 FACIT. Tentamen 20150613, kl.

kth login canvas - Chung Ting Fai & Co

Kursens innehåll lyder under denna licens om inget annat uppges. Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen2012–06–11,kl.10.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper,pennaochradergummi.

Dd1346 objektorienterad programkonstruktion

Read Objektorienterad programmering och Java, 6 hp ebook

Dd1346 objektorienterad programkonstruktion

30% (10 st) Medel. 24% (8 st) Ganska svår. 6% (2 st) Mycket svår.

Till antagning.se till Programmering av mobila applikationer till Hösttermin 2021 (deltid 50%) Utföra och beskriva testning av objektorienterade program. Värderingsförmåga och förhållningssätt.
Grabowskis gothic garden

• We have a number of different data structures Objektorienterad programkonstruktion DD1346 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar SF2565 Reglerteknik, Allmän kurs Objektorienterad programkonstruktion DD1346 Reglerteknik EL1000 Sannolikhetslära och statistik SF1901 Objektorienterad programkonstruktion DD1346 Operativsystem ID2200 Projektstyrning EH2010 KTH course information EL2310. Content and learning outcomes Course contents. The course focuses on providing the participants with the tools that are needed to work in research and development in an environment where computers are becoming increasingly more important. Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen2012–03–13,kl.09.00-12.00 Inklusivelösningsförslag Inför kursval DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp Administrera Om kursen.

Sök. KTH / Kurswebb / Objektorienterad programkonstruktion / Nyhetsflöde Nyhetsflöde Logga in till din … Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen2012–03–13,kl.09.00-12.00 Inklusivelösningsförslag Inför kursval DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp Administrera Om kursen.
Av media kalmar lan

peter kellner nfl
kulturama oppet hus
teoriprov bil
polisutbildning distans stockholm
soka lagfart gava
skattemyndigheten uppsala
stockholm orup

Kursplan: DD1346 oopk17 HT17-1 Objektorienterad

en objektorienterad programmeringsstil, överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk, läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program, återanvända kod som konstruerats av andra, anta olika roller i en programmeringsprocess, Behörighet: Programkonstruktion och datastrukturer Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi Mål. Syftet med kursen är att studenterna ska få förståelse för de principer som ligger till grund för imperativa och objektorienterade språk och för variationer mellan språken. - Den objektorienterade paradigmen och skillnader mellan procedurorienterad och objektorienterad programkonstruktion. - Plattformen .NET, vad som ingår och hur man utvecklar applikationer i .NET. - Språket C# - Att bygga applikationer med Visual Studio .NET.

DD1346 oopk17 HT17-1 Objektorienterad programkonstruktion

Notera: rågornaF i del I ska besvaras på för ändamålet lämnad plats i tenta-menslydelsen. rågornaF i del II besvaras på separat papper. Anändv gär- Skolan för datavetenskap och kommunikation Objektorienterad Programkonstruktion, DD1346 Tentamen2013–06–01,kl.10.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper,pennaochradergummi.

6% (2 st) Mycket svår. 2021-03-21 Hoppa över till innehåll. Översikt. Logga in Kursmoduler. Dölj alla behärska grunderna i god programkonstruktion i bl.a. en objektorienterad programmeringsstil, överföra tidigare kunskaper till ett nytt programmeringsspråk, läsa, bedöma och göra smärre ändringar i stora förelagda program, återanvända kod som konstruerats av andra, anta olika roller i en programmeringsprocess, Objektorienterad programmering (med Java/C++): 1DL013, 1DL100, 1DL028, 1TD292, 1TD321, 2AD510, 2AD512 Datorer och programmering TDB3: 1TD335 Imperativ programmering: 1DL126 Imperativ och objektorienterad programmering 1DL220 Programmering för språkteknologer II: 5LN446 Algoritmer och datastrukturer i objektorienterad programmering: 5LN405 Behörighet: Programkonstruktion och datastrukturer Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi Mål. Syftet med kursen är att studenterna ska få förståelse för de principer som ligger till grund för imperativa och objektorienterade språk och för variationer mellan språken.