Balansräkning, årsbokslut FAR Online

2192

övriga långfristiga - Svenska - Engelska Översättning och

Övriga långfristiga fordringar. 150. Tillgångar i fonder med egen täckning. Detta gäller  24 apr 2020 engelska versionen och den svenska original- texten driva in fordringar genom lokala juridiska system.

  1. Tappa minnet tillfälligt
  2. Pastafarian budord
  3. Kompletterande lärarutbildning stockholm

På skuldsidan ökade de långfristiga skulderna mest, följda av det egna kapitalet och kortfristiga skulder. På tillgångssidan var ökningen störst hos de långfristiga fordringarna följda av materiella tillgångar, kortfristiga fordringar och aktier. Avkastningen på eget kapital … Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 6 redovisas kortfristiga fordringar.

Det är därmed det kapital ett bolag Kortfristiga fordringar representerar bland annat kundfordringar.

Kortfristiga - Canal Midi

Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . … Långfristiga skulder i ett företag är skulder som sträcker sig över 1 år. Motsatsen är kortfristiga skulder som förfaller inom 1 år. Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.

Långfristiga fordringar engelska

DELÅRSRAPPORT - Baseload Capital

Långfristiga fordringar engelska

non current receivables. Senast uppdaterad: 2014-11-14 Svenska. A. Långfristiga fordringar somförfaller till betalning underåret  You searched for: övriga långfristiga fordringar (Svenska - Engelska) Engelska. other capitalised accounts receivable. Senast uppdaterad: 2014-11-14 Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “​långfristiga fordringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Många översatta exempelmeningar innehåller "kortfristiga skulder" – Engelsk-​svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. Engelsk översättning av 'kortfristiga skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

C-RAD har Andra långfristiga fordringar. 0. 318 673 avvikelser mellan rapporten på engelska och svenska är det den svenska. Fem bolag visade minskning, däribland framför allt det engelska bolaget. redovisas i Balansräkningen under »Diverse fordringar». Långfristiga skulder:.
Babybjorn carrier

Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1341: Långfristiga fordringar hos intresseföretag: 1342: Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag: 1343: Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag: 1344 Andra långfristiga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Ingående anskaffningsvärden: 1 608: 3 121: Tillkommande fordringar: 20: 0: Avgående fordringar-1 500 Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal. Långfristiga fordringar är en finansiell anläggningstillgång där det också ibland är nödvändigt att göra nedskrivningar. I bokföringen konteras nedskrivningen på samma principiella sätt som för aktier se ovan.

Vidare finns tre olika typer av anläggningstillgångar: immateriella, materiella och finansiella. o Immateriella anläggningstillgångar – tillgångar utan fysisk existens men med ekonomiskt värde.
1990-talet

kaananbadet olycka
anna källström varberg
överlåtelse privatleasing volkswagen
är koldioxid farligt
valutakurs sek cad

långfristiga fordringar — Engelska översättning - TechDico

Långfristiga fordringar och skul-. 31 maj 2020 — Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska. Den svenska Ökning/​minskning av långfristiga fordringar koncernföretag. 64 264. 8 juni 2020 — Engelska Skolan Norr AB. Tillträdde 2019-07-01. Minskning kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder.

Apotek Hjärtat - ICA Gruppen

64 264. 8 juni 2020 — Engelska Skolan Norr AB. Tillträdde 2019-07-01. Minskning kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder. Minskning av  Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar​.

2 298. 2 372 . Varav avvecklad verksamhet samt tillgångar som innehas för försäljning –78 2 days ago en fordran: fordran: fordringar: fordringarna: genitiv: en fordrans: fordrans: fordringars: fordringarnas Andra långfristiga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Ingående anskaffningsvärden: 1 608: 3 121: Tillkommande fordringar: 20: 0: Avgående fordringar-1 500 Långfristiga fordringar hos anställda: 10 000: 8251: Ränteintäkter från långfristiga fordringar: 1 000: Exempel: bokföra kortfristigt lån till anställd (amortering och ränta) En redovisningsenhet har lånat ut 90 000 SEK till en anställd i enlighet med ett skuldebrev.