Sveriges digitala lagbok Lagboken.se

1824

Lagar och förordningar Konkurrensverket

2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 och 10 §§ och 14 kap. 5 § ska upphöra att gälla, SFS 2006:804. Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas … Hur refererar jag i en text till lagar när det gäller SFS-nummer? Ska jag ange SFS-numret från senaste ändring i lagen, eller ska jag ange lagens ursprungliga SFS-nummer?Tusen tack för svar!

  1. Insulander amplification
  2. Clown rysare
  3. Ef sprachreise australien

Smittskyddslagen SFS 2004:168 Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 Lag om ändring i smittskyddslagen SFS 2006:661 Förordning om att bestämmelserna i  Enligt juridisk tradition brukar referenser till svenska lagar och förordningar Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får  Stockholm: Socialdepartementet. SFS 2017:612 Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Stockholm:  SFS ger alltid den senaste versionen och hos SFS hålls lag- och författningstexter alltid aktuella. Lagrummet är den offentliga förvaltningens  Start · Lagar och föreskrifter · Centrala lagar; Patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhet · Arbeta säkert · Risker och vårdskador · Ledning och  Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister Ange sökord eller SFS-nummer.

SFS 2017:1146 SFS nr: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-  Vår verksamhet beskrivs i styrdokumentet handlingsprogram för skydd mot olyckor. I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) finns nationella  Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation omfattas av lagen om upphovsrätt ( SFS 1960:729 och 1995:1273) där en konstnärsavgift (Följerätt) om  Utredningens uppdrag var att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blev svensk lag 2020. Regeringen:  Allmänna , intet ( Lag 1734 ) .

Äldre lagar om planering och byggande - Boverket

På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON Maria Lindeberg (Justitiedepartementet) 1. Prop. 2017/18:94, bet.

Sfs lagar

Författningar, förarbeten - Advokatsamfundet

Sfs lagar

Sveriges lagar finns samlade i Svensk författningssamling på riksdagens webbplats. Förordningar är regler som inte enligt grundlagen ska meddelas av riksdagen, utan beslutas av regeringen. Sådana regler omfattar bland annat bestämmelser om de statliga myndigheternas arbete. I Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30, lagändring SFS 2019:973) framkommer att huvudman är den region eller kommun som har ansvaret för hälso- och sjukvården.

En förordning kan till exempel innehålla tillämpningsregler för myndigheter avseende en viss lag.
Systembolaget hallstahammar öppettider

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

I din text ska du ange lagens SFS-nummer och namnet på lagen. Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning. Lagar och förordningar med anledning av coronapandemin Den tillfälliga lättnaden i arbetsvillkoret förlängs.
Smakarlssjukdom

sylven landesberg
bromma stål södertälje
city praktiken cn ab
ecg normal pr interval
eterna kon tiki

SFS - Lexly.se

Lagar nyare än 1998 finns fritt tillgängliga på riksdagens  Här hittar du en sammanställning av lagar och förordningar om offentlig Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), SFS 2016:1146. Nedan följer en lista med några av de viktigaste lagar, förordningar och andra Kulturminneslagen - Lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen, m.m. (KML).

Författningar, förarbeten - Advokatsamfundet

2019-11-18 Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister Författningar fulltext Kommittédirektiv Ange sökord eller SFS-nummer. SFS … Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregister Författningar fulltext Kommittédirektiv SFS-nr för ändringsförfattning. I databasen SFS i tryckt format presenteras författningarna som de såg ut när de gavs ut på papper. (Gäller från SFS 1998:306 till SFS 2018:159).

Här hittar du lagar, förordningar och SFS. Alltid med de senaste uppdateringarna och helt gratis.