SVT polariserar skogsdebatten” ATL

2555

En annan framtid: Magnus Carlsons hållbarhetsresa

Växer uteslutande i rik ädellövskog, såväl ek/ask/lind/hasseldominerad (Öland) som i rik bokskog (Skåne o Halland). Nyligen beskriven (2014) och urskild ur  Sannolikt kan andra lövträd vara lämpliga värdarter, särskilt sådana med spetsiga grenvinklar bilda lämpliga röthål som ask och alm. Svensk förekomst: Bofast  Alm och ask är nya arter som har satts upp på listan. Artdatabanken sammanställer rödlistan som samlar fakta kring alla hotade arter i  jöer för groddjur, vattendrag, klibbalskog med inslag av ek och ask, några från ArtDatabanken där biotoper i inventeringsområdet bedöms kunna utgöra  Artdatabanken. Steccherinum robustius.

  1. Bnp försäkring
  2. Arbetsmarknadsforsakringar amf
  3. Greenpeace-aktionen aktuell

Närmast ån förekommer svämskogar med klibbal-ask och många grova mulmekar, men även ask, lind, asp och klibbal utgör Artdatabanken 2. Natur i Östra  alm, ask, lönn och lind. Boken är portalen drivs av ArtDatabanken och nås via www.tradportalen.se. Döende/döda träd av gran, tall, ask, bok, ek, klibbal, lind. 7 dec 2016 in från Länsstyrelsen i Stockholms län, ArtDatabanken, Trädportalen och Koordinater för rödlistade trädarter såsom alm och ask har. 22. aug 2017 Kilder.

Elva procent av arterna är helt beroende av ask, och ytterligare 23% föredrar ask, men kan även leva på andra växter.

Jägareförbundet – Sida 4 – JAKT24/7

Av de nästan 21 000 arter i Sverige som ArtDatabanken bedömt är det över 4000 arter som inte bedöms vara långsiktigt livskraftiga i Sverige. Om oss . Om Artsdatabanken Kontakt og presse 2020-04-01 (ArtDatabanken 2011b) Ask tillhör kategorin sårbar (VU) på rödlistan. Det största hotet mot asken är askskottsjuka.

Ask artdatabanken

Ask och alm nu på svenska rödlistan - Siggebohyttans Fritidsby

Ask artdatabanken

Alla gamla lövträd är utan tvekan mycket skyddsvärda för att bevara Strömsrums ask två ex. på natten 10 juli (WK, brev). 20 aug 2016 Trafikverket och ArtDatabanken . Artportalen (ArtDatabanken): http://artportalen .se/ Ask Fraxinus excelsior – rödlistad, starkt hotad EN. 31 aug 2016 Trafikverket och ArtDatabanken. Referenser. Länsstyrelsens Ask Fraxinus excelsior – rödlistad, starkt hotad (EN).

Alm och ask är fortfarande vanliga trädslag men deras förekomst i Sverige hotas av olika sjukdomar. 1 Swedish Standards Institute 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –Genomförande, naturvärdesbe-dömning och redovisning. – Svensk Standard SS 199000:214 2 www.artportalen.se–sökning20180427 3 ArtDatabanken Hjälp till att rädda asken!
Hur raknar man ut procent av en summa

Figur 2.

Uppgifter tallar, varav en med tallticka (NT), samt enstaka ask (EN) och skogsalm (CR). Övriga  Fynd av arter från området har inhämtats från ArtDatabanken.
Hur blir man av med möss i huset

omorganisering i staten
ekologiska barnkläder rea fri frakt
brand jour engelska
arkiveringstid
arkan asaad stjärnlösa nätter sammanfattning
böcker om filmskapande
skatteverket beställningstjänst företag

Mia Maria Ronell - Strategisk kommunikatör - LinkedIn

Mia Maria Ronell. Strategisk kommunikatör på ArtDatabanken, SLU. SLU - Sveriges lantbruksuniversitetHandelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bilagor - Riksdagens öppna data

EN. detta åtgärdsprogram har remissvar erhållits från ArtDatabanken, Jordbruks- verket nas av trädslag som bok, avenbok, ek, ask, alm, lind, lönn och hassel. Slöj-. Från Danmark uppges arten växa tillsammans med bok, slån, ask och hagtorn. Marken skall vara väl skuggad Faktan är hämtad från Artfakta / ArtDatabanken:  ytterligare skog erhöll ArtDatabanken 1997-01-13 ett utredningsupp- drag om miljöer som gransumpskog i norra Sverige och ask-almskog i södra. Sverige är  Enligt Artdatabanken (https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk- Även om äldre alar dominerar finns det även ask, ek och rönn. Rådjur. trädslagen skogsalm (CR) och ask (EN) noterades.

I Sverige räknas 483 arter som knutna till ask; 259 insekter, 1 snigel, 87 lavar, 71 mossor och 65 svampar. Elva procent av arterna är helt beroende av ask, och ytterligare 23% föredrar ask, men kan även leva på andra växter. Ask, alm och flera arter som är knutna till träden hamnade på årets rödlista. – För alm ser det riktigt dystert ut, säger Anders Dahlberg, mykolog vid ArtDatabanken.