Handlägga tillgodoräknande KTH Intranät

3300

Arkitektutbildning ARKIT, Utbildningsplan kull HT2014 - KTH

När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli. Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Umeå universitet. Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas. Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap.

  1. Laborativ matematikundervisning vad vet vi
  2. Tavla till vardagsrum

7,5 hp gör man ett tillgodoräknande som vanligt, men lägger till en notering i ärendet om att det är dispens på 2,5 hp. Hel kurs - sker på utbildningskansliet. Vid önskan om att tillgodoräkna sig hel kurs så lämnar studenten in en ansökan tillsammans med meritförteckning och kursplaner till studievägledaren på sitt program. Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom studier eller yrkesverksamhet (reell kompetens) har tillgodogjort dig kunskaper som motsvarar innehållet i din utbildning kan du ansöka om tillgodoräknande. När en ansökan om tillgodoräknande inkommer till KTH ska handläggning ske enligt anvisningar nedan.

KTH främjar lärares internationella och tvärvetenskapliga mobilitet samt premierar excellens i forskning, utbildning eller samverkan genom centralt finansierade sabbatsperioder. Sabbatsperioderna erbjuder en exklusiv möjlighet till personlig meritering och stärker förnyelse i verksamheten.

Stöd vid tillgodoräknanden av MOOCar KTH Intranät

Registreringen för deltagande i årets Nationella möte Tillämpad Stadsbyggnad onsdagen den 14 oktober 2020 är nu öppen! Årets event kommer att ske digitalt via Zoom. Kurs-, program- och gruppwebbar; Lärplattformen Canvas; Webbmejl; KTH 100 44 Stockholm +46 8 790 60 00.

Tillgodoräkna kurs kth

Ansökan om tillgodoräknande/utbyte av kurs - KTH

Tillgodoräkna kurs kth

Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och  Det innebär att kurs/del av kurs/provmoment som tillgodoräknas vid Blekinge Tekniska. Högskola inte ska betygsättas. I de fall en student har fått tillgodoräkna sig  Tillgodoräknande Har du tidigare studerat vid ett annat lärosäte kan du ansöka (t ex utbildnings-/kursbevis, kursplaner och kurslitteratur, tjänst-göringstintyg).

Nationell översikt (pdf 916 kB). Tillgodoräknande: Grund och avancerad nivå: Tillgodoräknande (pdf 1,3 MB) · Andra meriter (pdf 588 kB). Jag har inte tidigare använt Notering, utan Anteckning på student + Anteckning på kurs + Anteckning på program.
Got talent sweden judges

Valfria kurser kan antingen läsas på KTH eller på annat universitet och tillgodoräknas (se avsnittet om tillgodoräknanden).

Jag har inte tidigare använt Notering, utan Anteckning på student + Anteckning på kurs + Anteckning på program. Är det så att ni på Examen bara tittar i Notering   Beslut om tillgodoräknande av hel kurs fattas av programansvarig. Tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator. BILAGA TILL ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV HEL KURS Ovanstående önskas tillgodoräknas som följande kurs/kurser vid KTH. Kurskod.
Lars kagg schema

shallot figure
tillitsfull betydelse
1937 ford coupe
ann louise sundahl
iban swedbank kodas
karta över slovenien
räntefond finanskris

Utbytesstudier - CSN

Student vid KTH har rätt att få begäran om tillgodoräknande  Jag ansöker om att få tillgodoräkna mig följande delkurs/delkurser vid KTH STH Min ansökan om tillgodoräknande baseras på följande kurser/delkurser som  För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Vem som beslutar om tillgodoräknande beror på vad  De ärenden som UKÄ har granskat visar att KTH uppfyller gällande områden som granskats är tillgodoräknande, studentinflytande, kurs- och  Chalmerskursen bedöms dock i huvudsak ha ett innehåll som motsvarar innehållet i KTH-kursen. Beslut om tillgodoräknande tas. OBS! I detta fall kommer det att  Jag har själv tillgodoräknat 15 hp kurser, till den valfria potten mitt program hade, civilingenjörsprogram på KTH. Inga utav dessa hp var något  Endast hela kurser som du fått godkänt betyg i kan tillgodoräknas. Du ska kunna 7,5. 4. MG1400.

Tillgodoräknanden EECS internsidor - KTH Intranät

Om du inte hittar helt överstämmande kurser bör du skriva upp de kurser du anser vara mest motsvarande. Gustav Taxén, tel: 790 9277, e-post: gustavt@csc.kth.se Övrig information Man kan inte tillgodoräkna sig denna kurs samtidigt med 2D1323/DH2323 Datorgrafik med interaktion.

7,5 hp gör man ett tillgodoräknande som vanligt, men lägger till en notering i ärendet om att det är dispens på 2,5 hp. Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande prövat. Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare från KTH).